PrintCo AS • Telefon: +47 990 990 93  •  E-post: tone@printco.no

Adresse: Ljabrubakken 16 O, 1162 Oslo, Norway

Foretaksnr.: NO 912 212 696 MVA

MARKEDSMATERIELL OG TRYKK – BÆREKRAFTIGE OG FLEKSIBLE LØSNINGER

I alt vi gjør er vi opptatt av tillit til å levere produkter og tjenester med topp kvalitet.

 

PrintCo AS kan med sin kompetanse og lange bransjeerfaring tilby de beste løsninger for optimal produksjon

med fokus på miljø og bærekraft i hele verdikjeden. Vår fremste ambisjon er å være en løsningsorientert partner,

skape verdi med personlig service og levere den beste kvaliteten til avtalt tid.

Teknologien for trykk har i de senere år vært i stor utvikling og PrintCo veileder og leverer innen den dokumenterbare kvaliteten PSO (process standard offset) og ved bruk av riktige fargeprofiler gir det optimal fargefremføring enten det er bestrøket eller ubestrøket papir, rotasjon- eller ark-produksjon.

 

Vi tilbyr et konkurransedyktig utvalg av trykktjenester

for effektiv produksjon, høy kvalitet og kort produksjonstid.

Papir, trykk og etterbehandling har mange valgmuligheter.

Vår oppgave er å ta de riktige valgene for deg, og tilby

den beste løsningen som gir besparelser.

Vi overtar gjerne når godkjent PDF-fil foreligger, men kan også bidra med kreativ utforming. God design må ses i sammenheng med markedsføringen og den tekniske optimale løsningen for produktet.

Med våre tekniske og effektive produksjonsløsninger veileder vi til de beste porto- og distribusjonsavtaler, enten det gjelder adressering, bilagshåndtering, plastpakking eller konvoluttering.

Det er strenge krav til produksjon for alle land i Europa.

De få leverandørene som er igjen, enten det gjelder

maskiner, svanesertifisert papir eller farge, må følge

samme regelsett. Slik blir CO2-avtrykket av produksjonen

tilnærmet likt - hvor det enn produseres.

 

For PrintCo er miljø og bærekraft en del av en suksessfull forretnings-strategi, dypt forankret i kvalitet og danner grunnlaget for beslutninger – enten det er mot kunder eller leverandører. Nettopp for vår felles fremtid.

PRINT

DISTRIBUSJON

DOKUMENTHÅNDTERING

MILJØ OG BÆREKRAFT

TA KONTAKT

SEND FILER

PrintCo AS • Telefon: +47 990 990 93  •  E-post: tone@printco.no

Adresse: Ljabrubakken 16 O, 1162 Oslo, Norway

Foretaksnr.: NO 912 212 696 MVA