PrintCo AS • Telefon: +47 990 990 93  •  E-post: tone@printco.no

Adresse: Ljabrubakken 16 O, 1162 Oslo, Norway

Foretaksnr.: NO 912 212 696 MVA

DIN TRYKKSAK, VÅR LIDENSKAP

PrintCo AS kan med sin kompetanse og lange bransjeerfaring tilby de beste løsninger til konkurransedyktige priser.

Vår fremste ambisjon er å være en løsningsorientert partner, skape verdi med personlig service og levere den beste kvaliteten med 100% leveringssikkerhet.

 

Vi har tette og langsiktige relasjoner til våre kunder og leverandører, og samarbeider kun med trykkeriet som har miljø og bærekraft i hele verdikjeden i fokus.

 

Teknologien for trykk har i de senere år vært i stor utvikling og PrintCo veileder og leverer innen den dokumenterbare kvaliteten PSO (process standard offset) og ved bruk av riktige fargeprofiler gir det optimal fargefremføring enten det er bestrøket eller ubestrøket papir, rotasjon- eller ark-produksjon.

 

Vi tilbyr et konkurransedyktig utvalg av trykktjenester

for effektiv produksjon, høy kvalitet og kort produksjonstid.

Papir, trykk og etterbehandling har mange valgmuligheter.

Vår oppgave er å ta de riktige valgene for deg, og tilby

den beste løsningen som gir besparelser.

Vi overtar gjerne når godkjent PDF-fil foreligger, men kan også bidra med kreativ utforming. God design må ses i sammenheng med markedsføringen og den tekniske optimale løsningen for produktet.

Med våre tekniske og effektive produksjonsløsninger veileder vi til de beste porto- og distribusjonsavtaler, enten det gjelder adressering, bilagshåndtering, plastpakking eller konvoluttering.

PrintCo AS jobber for en bærekraftig utvikling i hele verdikjeden. Vi jobber kontinuerlig med lønnsomme forbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energiforbruk, innkjøp og transport, og vi bruker kun papir lisensiert av Svanemerket, FSC eller PEFC. Dette som et ledd i å optimalisere trykksaker for å oppnå redusert klimafotavtrykk – for vår felles fremtid.

 

Med vår sentrale beliggenhet, korte avstander til kunden og bruk av EL-bil er dette vårt bidrag til et bedre miljø.

PRINT

DISTRIBUSJON

DOKUMENTHÅNDTERING

MILJØ OG BÆREKRAFT

TA KONTAKT

SEND FILER

PrintCo AS • Telefon: +47 990 990 93  •  E-post: tone@printco.no

Adresse: Ljabrubakken 16 O, 1162 Oslo, Norway

Foretaksnr.: NO 912 212 696 MVA